Die 2de Ongeluk

Kyk as daar een ding in ‘n boskamp is wat baie belangrik is – is dit mos die kleinhuisie. So ent agter ons kamp is daar ‘n mooi toegenette “longdrop” of dan...